Kartor över
Boänge

Historiska kartor

Här nedan har jag samlat lite historiska kartor över Boänge med omnejd.


Karta över Boänge från 1954

Boänge från 1954

Hela kartan 13H Gävle 4b Forsbacka

Hela kartan 13H Gävle 4b Forsbacka

Laga skifteskarta från 1871

Laga skifteskarta från 1871

Generalstabskarta från 1900

Del av Sandviken/Boänge
Generalstabskarta från 1900 - Del av Sandviken/Boänge
Hela Generalstaskartan från 1900
Generalstabskarta från 1900

Ägostyckning av Högbo och Boängen från 1918

Ägostyckning av Högbo och Boängen från 1918